Yhdistää, kun pelissä on paljon

Kun pelissä on liiketoiminnan tuottavuus, on pelissä yrityksen elinehto. Hybrid X on älypuhelimeen liitettävä käyttölaite, joka lisää yrityksen kilpailukykyä tehostamalla viestintää vaativissa ympäristöissä. Se kykenee yhdistämään tietoturvallisesti ja reaaliaikaisesti viestinnän erilaiset muodot, tärkeiden tietojen tallennuksen sekä yrityksen operatiivisen toiminnan tehokkaan ohjauksen.

Vuorovaikutus tukemaan tuottavuutta

Kun yrityksen liiketoiminta on hajaantunut laajalle alueelle, asettaa se haasteita viestinnälle. Viestintäyhteyden on oltava tietoturvallinen ja toimintavarma käyttäjänsä sijainnista riippumatta.

Hybrid X on älypuhelimeen liitettävä käyttölaite, joka mahdollistaa reaaliaikaisen ja luotettavan viestinvälityksen haastavissakin ympäristöissä. Sen pikapainikkeella toimiva videotoiminto on yksi niistä ominaisuuksista, joiden avulla yritys voi järkevöittää ajankäyttöään ja siten lisätä myös toimintansa tuottavuutta.

Laadukas viestintä parantaa paitsi yrityksen operatiivisen toiminnan, myös asiakaspalvelun laatua. Nämä ovat asioita, jotka yhdessä tekevät liiketoiminnasta kokonaisuudessaan kannattavampaa ja lisäävät yrityksen kilpailukykyä.

 

Varaa esittely, kerromme Hybrid X:n tarjoamista hyödyistä yrityksellesi

Kenelle?

  • Teollisuus
  • Logistiikka
  • Matkailu
  • Tapahtumat
  • Vartiointiliikkeet
  • Sekä muut toimijat, joille viestinnässä onnistuminen on avainasemassa

Ominaisuuksiltaan ylivoimainen

Viestintäkeskus

Hybrid X on älypuhelimeen liitettävä käyttölaite, joka kokoaa yhteen monipuolisesti erilaisia viestintätoimintoja ja mahdollistaa puhelimen hyödyntämisen verkossa tapahtuvassa viestinnässä.

Käytettävyys

Hybrid X:n robusti rakenne tekee siitä käyttövarman ja kestävän vaativissa ympäristöissä. Käyttölaitteen painikkeet ovat selkeät ja ne on suunniteltu sellaisiksi, että laitetta voi käyttää myös hanskat kädessä.

Viestitoiminnot

Hybrid X voi yhdistää esimerkiksi PMR-käsiradion ja älypuhelimen toiminnot samaan päätelaitteeseen. Push to talk -toiminto, hätäviestien lähetys sekä ryhmäkohtainen viestiliikenne hoituvat kätevästi Hybrid X:n avulla.

Videokuvaus

Hybrid X:n videokuvaustoiminto tehostaa operatiivista johtamista ja helpottaa tilanteen kokonaiskuvan muodostamista. Videokuvaus voidaan käynnistää etäohjauksella tai pikapainikkeella ottamatta puhelinta käteen. Kuvattu materiaali voidaan taltioida automaattisesti organisaation palvelimelle.

Kameratoiminto

Hybrid X:n avulla tilannekuvien ottaminen myös hanskat kädessä on helppoa. Kuvat taltioituvat tietoturvallisesti palvelimelle, ja niitä voidaan hyödyntää operatiivisen tilannejohtamisen toimesta reaaliaikaisesti.

Laadukas audio

Hydrid X:n viestintäominaisuuksiin kuuluvat myös kuuloke- ja monofonitoiminto, laadukas ja voimakas kaiutinääni sekä tehokas taustamelun vaimennus. Nämä yhdessä lisäävät vuorovaikutustilanteiden laatua ja vähentävät väärinymmärrysten mahdollisuutta.

Tietojen tallennus

Hybrid X välittää viestiliikenteen reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti palvelimelle. Tietojen taltiointi parantaa viestintätilanteen jälkiarviointia sekä lisää mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.

Toimintaympäristö muuttuu, kilpailu kiristyy

Digitalisaatio tuo yrityksille uudenlaisia viestinnän haasteita, sillä ympäristön muuttuessa odotukset nopeaan reagointiin kasvavat. Hybrid X on älypuhelimeen liitettävä käyttölaite, joka vie viestinnän yrityksessä uudelle tasolle. Kun vuorovaikutus on taattu kaikissa tilanteissa ja data saadaan taltioitua tietoturvallisesti sekä reaaliaikaisesti, paranevat yrityksen mahdollisuudet kehittää omaa liiketoimintaansa.

Yksi Hybrid X:n hyödyllisimmistä ominaisuuksista on sen videokuvaustoiminto. Videokuvaus mahdollistaa operaatioiden laadukkaan ja kokonaisvaltaisen tilannekuvan muodostamisen sekä siirtää päätöksentekovastuuta kentältä johdolle. Kun operaatiota johdetaan tehokkaasti, voi kenttähenkilöstö keskittyä tilanteen hoitamiseen operatiivisella tasolla mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti.

 

Varaa esittely, kerromme Hybrid X:n tarjoamista hyödyistä yrityksellesi