Yhdistää, kun pelissä on paljon

Kun pelissä on ihmisen turvallisuus, henki tai terveys, on jokainen minuutti tärkeä eikä tehtävässä ole varaa epäonnistua heikon viestinnän vuoksi. Hybrid X on älypuhelimeen liitettävä käyttölaite, joka toimii parhaiten vaativissa ympäristöissä. Se kykenee yhdistämään tietoturvallisesti ja reaaliaikaisesti eri viestintävälineiden käytettävyyden sekä keräämään monipuolisesti tietoa ympäristöstä, myös etäohjauksella.

Toimii parhaiten tositilanteissa

Viranomaisviestinnälle on tyypillistä, että samanaikaisesti viestinnän kanssa on myös paljon muuta meneillään. Tekemisen pääfokus on yleensä vaativan tehtävän suorittamisessa ja se asettaa viestintälaitteelle erityisvaatimuksia.

Hybrid X on älypuhelimeen liitettävä käyttölaite, joka mukautuu monipuolisesti erilaisiin tilanteisiin. Se on työkalu, jonka ominaisuuksista hyötyvät yhtä lailla poliisi, puolustusvoimat, palo- ja pelastustoimi sekä terveydenhuollon ammattilaiset.

Viranomaisviestinnän erilaiset käytettävyysvaatimukset ovat olleet tärkein ajuri Hybrid X:n tuotekehityksessä. Sen konsepti on syntynyt yhteistyössä eri organisaatioiden ja käyttäjäryhmien kanssa, näiden antaman kokemusperäisen palautteen pohjalta.

 

Varaa esittely, kerromme Hybrid X:n tarjoamista hyödyistä organisaatiollesi

Kenelle?

  • Poliisi
  • Palo- ja pelastustoimi
  • Puolustusvoimat
  • Terveydenhuolto
  • Tulli
  • Rajavartiolaitos
  • Sekä muut viranomaisviestintää tekevät toimijat

Ominaisuuksiltaan ylivoimainen

Viestintäkeskus

Hybrid X on älypuhelimeen liitettävä käyttölaite, joka kokoaa yhteen monipuolisesti erilaisia viestintätoimintoja ja mahdollistaa puhelimen hyödyntämisen viranomaisverkossa tapahtuvassa viestinnässä.

Käytettävyys

Hybrid X:n robusti rakenne tekee siitä käyttövarman ja kestävän vaativissa ympäristöissä. Käyttölaitteen painikkeet ovat selkeät ja ne on suunniteltu sellaisiksi, että laitetta voi käyttää myös hanskat kädessä.

Viestitoiminnot

Hybrid X voi yhdistää mm. Virve-käsiradion ja älypuhelimen toiminnot samaan päätelaitteeseen. Push to talk -toiminto, hätäviestien lähetys sekä ryhmäkohtainen viestiliikenne hoituvat kätevästi Hybrid X:n avulla.

Videokuvaus

Hybrid X:n videokuvaustoiminto tehostaa operatiivista johtamista ja helpottaa tilanteen kokonaiskuvan muodostamista. Videokuvaus voidaan käynnistää etäohjauksella tai pikapainikkeella ottamatta puhelinta käteen. Kuvattu materiaali voidaan taltioida automaattisesti organisaation palvelimelle.

Kameratoiminto

Hybrid X:n avulla tilannekuvien ottaminen myös hanskat kädessä on helppoa. Kuvat taltioituvat tietoturvallisesti palvelimelle, ja niitä voidaan hyödyntää operatiivisen tilannejohtamisen toimesta reaaliaikaisesti.

Laadukas audio

Hydrid X:n viestintäominaisuuksiin kuuluvat myös kuuloke- ja monofonitoiminto, laadukas ja voimakas kaiutinääni sekä tehokas taustamelun vaimennus. Nämä yhdessä lisäävät vuorovaikutustilanteiden laatua ja vähentävät väärinymmärrysten mahdollisuutta.

Tietojen tallennus

Hybrid X välittää viestiliikenteen reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti palvelimelle. Tietojen taltiointi parantaa viestintätilanteen jälkiarviointia sekä lisää mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.

Kun hetkeäkään ei saa hukata

Jokainen minuutti on tärkeä silloin, kun kyseessä on ihmisten turvallisuus, henki tai terveys. Hybrid X on älypuhelimeen liitettävä käyttölaite, joka mahdollistaa reaaliaikaisen ja tietoturvallisen viestinnän vaativissa ympäristöissä.

Yksi Hybrid X:n hyödyllisimmistä ominaisuuksista on sen videokuvaustoiminto. Videokuvaus mahdollistaa operaatioiden laadukkaan ja kokonaisvaltaisen tilannekuvan muodostamisen sekä siirtää päätöksentekovastuuta kentältä johdolle. Kun operaatiota johdetaan tehokkaasti, voi kenttähenkilöstö keskittyä tilanteen hoitamiseen operatiivisella tasolla mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti.

 

Varaa esittely, kerromme Hybrid X:n tarjoamista hyödyistä organisaatiollesi